קמיני עץ

חימום טבעי ואקולוגי באנרגיה מתחדשת

קמיני עץ מתחלקים לשני קטגוריות עומד חופשי וליבה בנויה בתוך מבנה.

חימום בעץ היא שיטת החימום הוותיקה והידועה ביותר שנמצאת בשימוש משחר האנושות. בזכות קלות התפעול ועלויות ההפעלה הנמוכות אלו הקמינים הנפוצים ביותר גם כיום.

קמיני העץ של ימינו הינם בעלי טכנולוגיות חדישות ומתקדמות שתורמות לניצול מרבי של העץ ומתוך כך הקטנת צריכת העץ, פליטת המזהמים ועוד.

לצורך הסקת הקמין

יש להשתמש בעצים יבשים שיובשו במשך שנתיים.

יבוש העצים נעשה בצורה טבעית בחשיפה לשמש.

טובים לבערה: עצי אקליפטוס, הדרים, אורן ואחרים.

כדאי לרכוש מד לחות המיועד לבדיקה עצמית של הלחות בבולי העץ.